Documentation

  • Customer service and support customers
  • Customer service and support Documentation
  • Customer
  • Customer service and support Warranty
  • Customer service and support Training
http://wowslider.com/ by WOWSlider.com v8.5

یکی از ارکان بسیار مهم در استفاده بهینه از سیستمهای امنیتی مستند سازی پروژه ها می باشد. با وجود مستندات پروژه عیب یابی و توسعه پروژه تسهیل خواهد شد. بر این اساس کارشناسان و مهندسین شرکت دانش افزار کاوش با توجه به دانش خود در اجرای هزاران پروژه و در کنارگذراندن دوره های ISO مستندات کاملی را برای هر پروژه تهیه می نمایند. تهیه کلیه مستندات و نقشه های پروژه بر اساس استانداردهای روز دنیا و به تفکیک با موضوعات مختلف شامل: جانمایی دوربین و تجهیزات دکل، لوله گذاری، اتصالات، زیرساخت فیبر نوری و توزیع بستر شبکه، سویچینگ، توپولوژی شبکه، دیاگرام رک و سویچ ها، شماره گذاری، تنظیمات تجهیزات اکتیو، الگوریتم ذخیره سازی و ... می باشد.

Documentation

هدایت به بالای صفحه